PE siltumnīcas SARKANA Fortex 120mkr, 6x20m, 120m2 UV