Stiprakais Latvijā

28.02.2018

Ar šo sertifikātu ai apstiprināts, ka uzņēmumam ir augsts kredītspējas novērtējums, kas ir nozīmīgs ieguldījums stabilas valsts nākotnes ekonomikas veidošanā. Stingrajiem sertificēšanas standartiem atbilst tikai 5% no Latvijas uzņēmumiem.